Безбедност података

СМ & СМ ДОО Инђија се у потпуности обавезује да поштује и штити приватност регистрованих корисника поштујући прописане законске одредбе Републике Србије као и међународни стандард за безбедност информација ISO 27001.

Подаци који су достављени за регистрацију од корисника се чувају у тајности за наше сврхе ради коришћења MILLENNIUM WEB SERVISA и служе само за намену за коју се дају. Ове податке СМ & СМ ДОО Инђија не размењује ни са којим трећим лицем.

Мејл адресе се могу користити једино за то да се нашим регистрованим корисницима доставе информације о услугама које пружа СМ & СМ ДОО Инђија.

Подаци се могу дати трећим лицима искључиво уколико нам то наложи државни орган, за потребе судских поступака и у другим случајевима, а све у складу са законом или другим прописом.

Корисничко име и лозинка

Подаци о играчу на сајту су заштићени корисничким именом и лозинком које је играч сам дефинисао приликом отварања налога на www.millenniumbet.rs сајту. Пријава на систем је могућа једино уз тачну комбинацију корисничког имена и лозинке.

Корисничко име и лозинка се чувају у бази. Лозинка се чува у криптованом облику који није могуће декриптовати тако да чак ни администратори базе немају увид у праву лозинку играча. За криптовање лозинке користи се SHA1 алгоритам. На тај начин је спречено да се било која друга особа пријави на систем у име играча.

HTTPS протокол

Комплетан www.millenniumbet.rs сајт ради под HTTPS протоколом који криптује целокупну размену података између web сервера и корисничког претраживача (browser). На тај начин се обезбеђује сигуран, заштићен и поуздан пренос података преко Интернета.

База

База се налази у оквиру компанијске рачунарске мреже која је заштићена од приступа споља. Такође, у оквиру базе постоје дефинисани корисници који имају своја права и улоге. Та права су врло рестриктивна и само одређени системски корисници над базом имају право мењања података у њој.

SSL Енкрипција

У Millennium Bet сматрамо безбедност корисника нашом основном бригом. Сви наши подаци о кориснику заштићени су SSL енкрипцијом, омогућујући нашим играчима највишу могућу безбедност на интернету. Посвећени смо очувању приватности и безбедности личних података свих посетилаца ове веб-странице.